Reiki és una paraula japonesa composta per dos conceptes:  Rei = Universal i  Ki = Energia.

Els dos, defineixen un mètode de guariment natural, en el que l’energia que ens envolta, es canalitza principalment a través de les mans.

Aquesta tècnica pot aplicar-se a tots els éssers vius, fins i tot a les plantes i als animals.

Reiki no és una teràpia alternativa, com s’acostuma a dir, al contrari, és una teràpia complementària, reconeguda per l’OMS des de 1995.

Emprant-la en combinació amb la medicina al·lopàtica, o amb qualsevol altra, s’aconsegueixen resultats més ràpidament, ja que activa l’organisme perquè es recuperi d’una forma totalment natural. Està molt estesa als hospitals dels països anglosaxons, especialment als Estat Units i Anglaterra, pel fet que és  una teràpia de baix risc àmpliament documentada en diferents estudis.

El seu èxit hospitalari resideix en què és una teràpia passiva per part del pacient, no invasiva, i que produeix una profunda relaxació associada a una reducció de l’ansietat, l’estrès, i el dolor.

Però Reiki és molt més que una teràpia, és també una eina de creixement personal.

El mètode Reiki és originari del Japó, el seu creador va ser Mikao Usui, i avui en dia es coneixen uns 80 sistemes de Reiki diferents, tot i que es creu que ja són més de 300, pel fet que sorgeixen noves versions contínuament de mestres que afegeixen símbols o tècniques. El més conegut és el Tibetà o tradicional (molts en diuen Reiki Usui, sense tenir en compte que tots els mètodes procedeixen d’Usui), però que NO conserva les tècniques del mètode original japonès.

El terapeuta treballa sobre el camp energètic, canalitzant l’energia que ens envolta a través de les mans, focalitzant-la en diferents parts del cos, on hi hagi carència, bloqueigs, etc.

Hi ha un efecte immediat, ja que proporciona calma i tranquil·litat i els resultats es poden percebre des del primer moment. La productivitat i la claredat mental augmenten considerablement després d’una sessió de Reiki.

Les seves utilitats:

  • Teràpia de suport dels tractaments mèdics.
  • Redueix els efectes secundaris de la medicació i els tractaments clínics, incloent la quimioteràpia i anestèsia.
  • Redueix el procés de recuperació de les malalties i intervencions quirúrgiques.
  • Alleugera el dolor, tensions físiques i mentals, estrés per acumulació o posttraumàtic.
  •  Incrementa el benestar i l’alegria de viure.
  •  Proporciona pau i acceptació a malalts terminals.
  •  Regula el sistema immunitari.
  •  Equilibra i incrementa el benestar.
  •  Modifica patrons de conducta.

La teràpia de Reiki actua en tots els aspectes, físic, mental i emocional, i es pot emprar tanmateix com a teràpia preventiva.

Publicat per Magda Esteban – Terapeuta de Reiki